یک درس آموزشگاه آنلاین برای همه

یک درس مجوزهای زیر را دریافت نموده است:

  • کد شامد: 1-1-706294-65-0-8
  • لوگوی ساماندهی
  • لوگوی اینماد
  • مجوز نشر برخط