آموزش کار با نرم افزار Interactive Physics

نرم افزار Interactive Physics یک نرم افزار قدرتمند برای شبیه سازی پدیده های فیزیکی به صورت دوبعدی می باشد. از این نرم افزار می توان هم به صورت میتدی برای طراحی سازوکارهای حرکتی استفاده کرد. و هم می توان به صورت حرفه ای برای طراحی سیستم های پیچیده تر و محاسبه نیروها، سرعت و شتاب […]