دوره لیست حضور و غیاب اکسل

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
متوسط

آموزش حضور و غیاب پیشرفته با اکسل

در این مینی دوره با زبان ساده و در زمان …

۵۰.۰۰۰ تومان

آموزش حضور و غیاب پیشرفته با اکسل

1 درس
32 دقیقه
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
طراحی مرحله به مرحله فایل اکسل حضور و غیاب
استایل دهی مناسب و سفارشی سازی فایل
ساخت ماکرو برای فیلتر کردن و چاپ لیست