آموزش رایگان ورد 2021
آشنایی با ورد 2021 و مفاهیم اولیه آن، آشنایی با زبانه های محیط ورد، ایجاد متن و سفارشی سازی متن،

آشنایی و مفاهیم اولیه و بررسی زبانه Home22:08
ابزارهای زبانه Home بخش دوم10:21
ابزارهای زبانه Insert نرم افزار Word 202124:00
ابزارهای زبانه Draw, Design09:45
ابزارهای زبانه layout , view11:56
ذخیره سند متنی و چاپ بر روی کاغذ

هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد