کار با داده‌ها در اکسل
برخی از عملیات کاربردی که بر روی داده‌ها در اکسل انجام می‌شود در این بحث آموزش داده می‌شود.

توابع کاربردی اکسل
این مبحث در مورد توابع کاربردی در اکسل می‌باشد که برای اجرای پروژه‌های این دوره استفاده می‌شود.

نمودار و جدول پیشرفته
سفارشی‌سازی نمودارها و تغییر استایل آنها، رسم و کاربرد pivot table , pivot chart

پروژه فایل اکسل حضور و غیاب پیشرفته
آموزش ساخت فایل اکسل حضور و غیاب

مباحث تکمیلی

ادغام ستون ها با یکدیگر13:34
رسم روندنما یا فلوچارت در اکسل
flowchart.xlsx
اندازه: 11,25 کیلوبایت