بایگانی برچسب: داشبورد مدیریتی

نحوه رسم نمودار دماسنج (Thermometer) در اکسل

تعریف نمودار دماسنج اکسل نمودار دماسنج نموداری است که بر اساس یک نقطه داده واحد است. برای نشان دادن درصد موفقیت استفاده می شود. این بر اساس یک سلول منفرد از دستاورد است و ساده ترین راه مورد استفاده در داشبورد برای نشان دادن پیشرفت همه افراد است که آیا آنها به هدف خود رسیده […]