پروژه طراحی فاکتور فروش در اکسل

در این دوره با استفاده از ابزارها و توابع اکسل یک فاکتور فروش طراحی می‌شود که دارای لیست جداگانه برای محصولات یا خدمات و لیست مشتریان می‌باشد. این فایل همچنین قابلیت صدور آسان و سریع فاکتور فروش با قابلیت چاپ را فراهم می‌کند. در اجرای این پروژه از توابعی نظیر Lookup, sum و عملیات ریاضی […]