استفاده از چت بات هوش مصنوعی در آموزش و یادگیری

ظهور هوش مصنوعی و تلاش برای ایجاد برنامه‌های کاربردی برای استفاده از آن موجب توسعه چت بات‌های هوش مصنوعی شده است که کاربردهای فراوانی برای آنها وجود دارد و دارای توانایی های بالقوه زیادی در انجام امور مختلف می باشند. استفاده از چت بات هوش مصنوعی در حوزه آموزش و یادگیری می تواند تحول بزرگی […]