بایگانی برچسب: فریز کردن ردیف در اکسل

ثابت کردن یا فریز کردن ردیف ها ستون‌ها در اکسل

سطرها را در اکسل ثابت کنید در اکسل، ما تابعی برای فریز کردن ردیف ها را داریم. با کمک Freeze Row، می‌توانیم صفحه یا ردیفی را که انتخاب کرده‌ایم به گونه‌ای اصلاح کنیم که فراتر ازمحدودیت کاربرگ همیشه در معرض دید باشد. Freeze Row را می توان از قسمت Window تب منو View از لیست […]