a-ready-to-use-speedometer-in-excel

نحوه ایجاد نمودار سرعت سنج (Gauge) در اکسل

وقتی صحبت از ارائه داده ها به روشی قابل درک در …

ادامه مطلب
car

طراحی خودرو با شاسی و سیستم تعلیق در نرم افزار interactive physics

در این پست نمونه ای از کاربردهای نرم افزار interactive physics …

ادامه مطلب
scale2

مقایسه وزن و چگالی اجسام در نرم افزار Interactive Physics

معرفی نرم افزار Interactive Physics نرم افزار Interactive Physics برای طراحی …

ادامه مطلب
Interactive-Physics

نرم افزار Interactive Physics برای طراحی سازوکار حرکتی

در درس کار و فناوری متوسطه اول برای طراحی سازوکار حرکتی …

ادامه مطلب
working model

نرم افزار Working Model برای طراحی سازوکار حرکتی

پیش از این در پستی نرم افزار Interactive Physics را معرفی …

ادامه مطلب