car

طراحی خودرو با شاسی و سیستم تعلیق در نرم افزار interactive physics

در این پست نمونه ای از کاربردهای نرم افزار interactive physics …

ادامه مطلب
Krita-5

معرفی و آموزش نرم افزار رایگان کریتا (Krita)

نرم افزار کریتا (Krita) یک نرم افزار ویرایشگر گرافیکی پیشرفته است …

ادامه مطلب
square root excel

ریشه و توان در اکسل

جذر یک عدد مقداری است که وقتی در خودش ضرب می …

ادامه مطلب
skip blank in excel

نادیده گرفتن سلول های خالی در اکسل

از گزینه Paste Special Skip Blanks استفاده کنید و اکسل مقادیر …

ادامه مطلب
excel transpose

تغییر سطر به ستون و بالعکس در اکسل با تابع Transpose

از گزینه Paste Special Transpose برای تغییر سطرها به ستون یا …

ادامه مطلب
Excel discount calc

محاسبه تخفیف در اکسل

اگر قیمت اصلی و قیمت تخفیف خورده را می دانید، می …

ادامه مطلب