ftp-windows

بهترین نرم افزارهای رایگان اتصال به FTP برای ویندوز، مک و لینوکس

نرم افزارهای رایگان اتصال به سرور FTP در مقاله دیگر با …

ادامه مطلب
Thermometer-Chart-in-Excel

نحوه رسم نمودار دماسنج (Thermometer) در اکسل

تعریف نمودار دماسنج اکسل نمودار دماسنج نموداری است که بر اساس …

ادامه مطلب
Logical-Functions-in-Excel

معرفی و کاربرد توابع منطقی (Logical Functions) در اکسل

توابع منطقی در اکسل مقدمه ای بر توابع منطقی در اکسل …

ادامه مطلب
square root excel

ریشه و توان در اکسل

جذر یک عدد مقداری است که وقتی در خودش ضرب می …

ادامه مطلب
skip blank in excel

نادیده گرفتن سلول های خالی در اکسل

از گزینه Paste Special Skip Blanks استفاده کنید و اکسل مقادیر …

ادامه مطلب
excel transpose

تغییر سطر به ستون و بالعکس در اکسل با تابع Transpose

از گزینه Paste Special Transpose برای تغییر سطرها به ستون یا …

ادامه مطلب