بایگانی برچسب: محاسبه تخفیف در اکسل

محاسبه تخفیف در اکسل

اگر قیمت اصلی و قیمت تخفیف خورده را می دانید، می توانید درصد تخفیف را محاسبه کنید . اگر قیمت اصلی و درصد تخفیف را می دانید، می توانید قیمت تخفیف خورده و غیره را محاسبه کنید. محاسبه درصد تخفیف اگر قیمت اصلی و قیمت تخفیف خورده را می دانید، می توانید درصد تخفیف را […]