بایگانی برچسب: توابع منطقی اکسل

معرفی و کاربرد توابع منطقی (Logical Functions) در اکسل

توابع منطقی در اکسل مقدمه ای بر توابع منطقی در اکسل توابع منطقی در اکسل با شرایط کار می کنند. آنها بر این اساس به مقابله با موقعیت های مختلف کمک می کنند. این توابع کارهایی مشابه عبارات IF-ELSEIF-ELSE در یک زبان برنامه نویسی انجام می دهند. همه این توابع دارای نحو ساده هستند و […]